Selecteer een pagina

Kinderen delen hun ouders veel meer mee dan woorden of ideeën. Achter de woorden liggen meestal gevoelens. Hier zijn een paar typerende boodschappen die kinderen kunnen geven.

Lees elke boodschap apart en probeer zorgvuldig de gevoelens erin te horen. Schrijf daarna het gevoel of de gevoelens die je meende te horen op – in één woord of een paar woorden. Vul alle belangrijke gevoelens in die je opmerkt. Sommige verklaringen bevatten misschien verschillende gevoelens.

VOORBEELD VRAAG:

Vraag: Kind zegt: Ik weet niet wat ik heb. Ik kom er niet uit. Misschien kan ik er beter mee ophouden.

Antwoord: Het Kind voelt zich: verloren, ontmoedigd en geneigd de moed op te geven.